Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Phòng GD&ÐT quận Kiến An

Địa chỉ: Số 02 Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253791225